Previous Exhibition.gif

Artist:

Yayoi DEKI solo exhibition “Pineapple”

Yayoi DEKI

Yayoi DEKI

 

 

 

Yayoi DEKI

 

 

 

Yayoi DEKI

 

 

 

Yayoi DEKI

 

 

 

Yayoi DEKI

 

 

 

Yayoi DEKI

 

 

 

Yayoi DEKI

 

 

 

Yayoi DEKI